બ્રિટનમાં છરીથી હુમલાના વધી રહેલા અપરાધોનો ઉકેલ લાવવા માટે નવો કાયદો બનાવાયો છે અને ત્યારબાદ હવે અહીં રહી વસનારા સિખ પોતાની સાથે કિરપાણ રાખી શકશે. આ બ્રિટનમાં નવા બિલને સંસદ દ્વારા મંજૂરી મળ્યા બાદ આ સપ્તાહે મહારાણી એલિઝાબેથ દ્વિતિય દ્વારા પણ મંજૂરી મળી છે. વાસ્તવમાં બિલ (ઑફેન્સિવ વેપન્સ બિલ)માં ગયા વર્ષના અંતે સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો. જેથી ખાતરી કરી શકાય કે કિરપાણ અથવા ધાર્મિક તલવાર અને તેની આપૂર્તિ બ્રિટિશ સિખ સમુદાયના અધિકારોને પ્રભાવિત નહીં કરે.
બ્રિટિશ ગૃહ વિભાગના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે કિરપાણના મુદ્દે અમે સમુદાય સાથે વાતચીત કરી. ત્યારબાદ અમે બિલમાં સુધારો કર્યો, જેથી કરીને તે સુનિશ્ચિત થઈ શકે કે ધાર્મિક ઉદ્દેશ્યો માટે મોટા કિરપાણોની આપૂર્તિ અને તેને સાથે રાખવાની પરંપરા ચાલુ રહી શકે. બ્રિટિશ સિખોના સર્વદળીય સંસદીય જૂથે બ્રિટિશ ગૃહ વિભાગમાં એક પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કર્યું જેથી તે ખાતરી થઇ શકે નવો કાયદો બનવા પર કિરપાણની છૂટ મળી રહે. બ્રિટિશ સિખો માટે આ સમૂહના વડા અને લેબર સાંસદ પ્રિત કૌર ગિલે કહ્યું છે કે હું સરકારની સુધારણા જોઈને ખુશ છું.