સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાની ચૂંટણી માટે રાજ્ય સરકાર અને ભાજપ તૈયાર છે, પરંતુ હાઈકોર્ટના નિર્દેશ મુજબ દિવાળીના તહેવારોમાં ચૂંટણી યોજવાની થાય, પરંતુ દિવાળીના તહેવારોમાં ચૂંટણીઓ યોજવી અશક્ય છે. એટલે રાજ્ય સરકાર…

LEAVE A REPLY

nine + 20 =