ગુજરાતમાં આજથી ટ્રાફિક નિયમોનો કડક અમલ શરૂ થતાં પોલીસ કર્મીઓને પણ દંડ ફટકારવામાં આવી રહ્યો છે. વડોદરા શહેરના સમા પોલીસ મહિલા પોલીસ કર્મી સાયમા બલોચને ટ્રાફિક પોલીસે એક હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો.વડોદરા શહેરના સમા પોલીસ સ્ટેશનના મહિલા એલઆરડી સાયમા બલોચ સમા વિસ્તારમાંથી પસાર થઇ રહ્યા હતા. તે સમયે ટ્રાફિક પોલીસે તેઓને રોક્યા હતા. તેમની બાઇક પર નંબર પ્લેટ પણ લગાવવામાં આવી નહોતી. અને વાહન પર લખાણ લખેલુ હતુ. આ ઉપરાંત સાયમા બલોચ પાસે લાયસન્સ પણ નહોતું. જેથી ટ્રાફિસ પોલીસે મહિલા પોલીસ કર્મીને એક હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો.