સાવલીના ભાજપના ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદારે ધારાસભ્યપદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ તેમના સમર્થકો દ્વારા સરકાર અને સંગઠન પર દબાણ ઉભુ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. કેતન ઇનામદારના સમર્થનમાં સાવલી અને ડેસરના 300થી વધુ હોદ્દેદારોએ રાજીનામા આપ્યા છે. સાવલી નગરપાલિકાના પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ સહિત ભાજપના 19 સભ્યોએ આજે રાજીનામા આપ્યા છે. અને સાવલી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ સહિત 15 સભ્યોએ રાજીનામા આપ્યા છે.

વડોદરા જિલ્લાના સાવલી વિધાનસભા બેઠકના ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદારે ગઇકાલે રાજીનામુ આપ્યું હતું. અને ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામુ આપતો પત્ર વિધાનસભા અધ્યક્ષને મોકલી આપ્યો હતો. વિકાસ કાર્યો ન થતાં હોવાથી રાજીનામુ આપ્યું હતું, ત્યારબાદ કેતન ઇનામદારના સમર્થનમાં સાવલી નગરપાલિકાના ભાજપના 19 સભ્યોએ આજે રાજીનામા આપ્યા છે. આ ઉપરાંત વડોદરા જિલ્લા પંચાયતના 4 સભ્યોએ પણ રાજીનામા આપ્યા છે. અને સાવલી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ સહિત 15 સભ્યોએ રાજીનામા આપ્યા છે.