ઉત્તરપ્રદેશને ઉત્તમ પ્રદેશ બનાવવાની મુહિમ તેજ કરાઈ છે. દેશ-વિદેશના રોકાણકારોને ઉત્તરપ્રદેશમાં આકર્ષવા યુપી ઈન્વેસ્ટર્સ સમિટ-2018નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ યુપી ઈન્વેસ્ટર્સ...
નલિયાનાં સામૂહિક દુષ્કર્મકાંડને લીધે ભાજપ મુસીબતમાં હોય તેવું ચિત્ર ઉપસી રહ્યું છે, આ કાંડનાં છાંટા વડાપ્રધાનની આગામી સંભવિત કચ્છ મુલાકાત ઉપર પણ પડે તેવી...