વડોદરા રેલવે ડિવિઝન દ્વારા માત્ર છેલ્લાં પંદર દિવસમાં ટિકિટ ચેકીંગ અભિયાન હાથ ધરી  ટ્રેનોમાં ટિકિટ વિના મુસાફરી કરતાં ૩૨૦૦ મુસાફરોને ઝડપી પાડી તેઓની પાસેથી...