ભારતના જ્વેલરી માર્કેટમાં ૨૦૧૯ના વર્ષમાં સોનાના ભાવ એકંદરે વાર્ષિક ધોરણે આશરે ૨૩ ટકા ઉછળ્યા હોવાનું જાણકારો કહે છે. આવી વાર્ષિક ભાવ વૃદ્ધિ પાછલા ૮ વર્ષમાં ક્યારેય જોવા મળી નથી એ જોતાં ૨૦૧૯માં સોનાના સોનાના ભાવની તેજીએ ૮ વર્ષનો રેકોર્ડ તોડયો છે. સોનાના ભાવ ૧૦ ગ્રામના ૨૦૧૧માં રૂ.૨૭૧૦૦ હતા તે ૨૦૧૨માં વધી રૂ.૩૦૪૯૦ તથા ૨૦૧૩માં રૂ.૨૯૨૪૦ થયા પછી ૨૦૧૪માં ભાવ રૂ.૨૬૭૨૦ નોંધાયા હતા.
૨૦૧૫માં ભાવ વધુ નીચે ઉતરી રૂ.૨૪૯૮૦ રહ્યા હતા જ્યારે ૨૦૧૬માં ભાવ ફરી ઉંચા જઈ રૂ.૨૭૯૦૦ બોલાયા હતા. આ પછી ૨૦૧૭માં સોનાના ભાવ વધુ વધી રૂ.૨૯૨૪૦ તથા ૨૦૧૮માં રૂ.૩૧૫૮૫ રહ્યા હતા. તથા ૨૦૧૯માં ભાવ ઉછળી રૂ.૩૮૮૮૨ બોલાયા હતા.
દરમિયાન, ચાંદીના ભાવ ૨૦૧૧માં રૂ.૫૦૯૬૫ રહ્યા પછી ૨૦૧૨માં ઉછળી રૂ.૫૭૮૨૦ બોલાયા હતા તથા ૨૦૧૩માં ભાવ ઉંચેથી ગબડી રૂ.૪૩૮૦૦ રહ્યા હતા. ૨૦૧૪માં ભાવ વધુ નીચે ઉતરી રૂ.૩૭૧૯૫ તથા ૨૦૧૫માં રૂ.૩૩૫૬૫ રહ્યા હતા. આ પછી ૨૦૧૬માં ભાવ બાઉન્સ બેક થઈ રૂ.૩૯૯૩૦ રહ્યા હતા તથા ૨૦૧૭માં ભાવ ફરી નીચા ઉતરી સરેરાશ રૂ.૩૮૪૨૫ રહ્યા હતા. ૨૦૧૮માં આ ભાવ રૂ.૩૮૨૪૫ રહ્યા હતા જ્યારે ૨૦૧૯માં ભાવ ઉછળી રૂ.૪૬૧૭૦ બોલાયા હતા.
વિશ્વ બજારમાં ભાવ ઉછળતા રહેતાં ૨૦૧૯માં ગરઆંગણે કિંમતી ધાતુઓની આયાત પડતર ઉંચી ગઈ છે.

વિશ્વ બજારમાં તાજેતરમાં સોનાના ભાવ ઉછળી ઔંશના ૧૫૦૦ ડોલરની ઉપર ગયાના સમાચાર મળ્યા છે. ઘરઆંગણે ૨૦૧૯માં કરન્સી બજારમાં રૂપિયાસામે ડોલરના ભાવ પણ ઉંચા ગયા છે અને તેના પગલે દેશમાં કિંમતી ધાતુઓની આયાત પડતરમાં ખાસ્સી વૃદ્ધી જોવા મળી છે. ઈમ્પોર્ટ કોસ્ટ ઉંચી જતાં દેશના ઝવેરી બજારમાં તેજીનો પવન ફૂંકાતો જોવા મળ્યો હતો.
ઘરઆંગણે ઈમ્પોર્ટ ડયુટી વધી ૧૨.૫૦ ટકા થઈ છે ઉપરાંત ૩ ટકા જીએસટીનો બોજ પણ હોતાં દેશમાં ૨૦૧૯માં સોનાની દાણચોરી વદી છે અને આના પગલે ઘરઆંગણે સોનાની બિનસત્તાવાર આયાત વદી છે ત્યારે સત્તાવાર આયાતમાં ઘટાડો થયો છે. ૨૦૧૯માં મંથલી ડિપોઝીટ સ્કાયના સંદર્ભમાં અમુક જ્વેલર્સો પર લોકોનો ભરોસો પણ ઘટતાં માગને અસર પડી હતી.